Radyoloji Haber Forum
Röntgen nedir ? - Baskı Önizleme

+- Radyoloji Haber Forum (http://radyolojihaber.com)
+-- Forum: Görüntüleme Teknikleri (http://radyolojihaber.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Röntgen (http://radyolojihaber.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Konu Başlığı: Röntgen nedir ? (/showthread.php?tid=2)Röntgen nedir ? - Radix - 01-01-2018

Röntgen veya radyografi, az miktarda iyonize radyasyon kullnarak  vücudun iç yapılarının görüntülerini oluşturma işlemidir. X-ışınları, tıbbi görüntülemenin en eski ve en sık kullanılan şeklidir. Çoğunlukla iskelet sistemindeki kırıkların tesbitinde , dokulardaki enfeksiyon yada yaralanmanın incelenmesinde , yumuşak dokuda bulunan yabancı cisimlerin araştırılmasında kullanılır. Bazı röntgen tetkikleri, belirli organların, kan damarlarının, dokuların veya kemiğin görünürlüğünü iyileştirmeye yardımcı olması için iyot bazlı kontrast madde veya baryum kullanabilir.